Zastupanje prilikom nadzora

- pri nadzoru Porezne uprave, državnog i deviznog inspektorata, te ostalih inspekcijskih službi

Saznajte više