Zastupanje prilikom nadzora
od strane nadležnih organa

Zastupanje prilikom nadzora

- pri nadzoru Porezne uprave, državnog i deviznog inspektorata, te ostalih inspekcijskih službi

  Usluge - Sve