Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća

Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća

- vođenje I ažuriranje kadrovske evidencije sukladno Zakonima I propisima

- prijave/odjave/promjene djelatnika na mirovinskom I zdravstvenom

- obraćun plaća djelatnika

- obračun autorskih honorara

- obračun ugovora o djelu

- ostali obračuni prema željama korisnika

  Usluge - Sve