Izrada računovodstvenih politika
i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta.

Izrada računovodstvenih politika

Svakom korisniku pristupamo individualno, prema njegovim poslovnim potrebama razrađujemo poslovne događaje, te iste bilježimo u poslovnim knjigama po RRiF-ovom kontnom planu.

  Usluge - Sve